Universeum

Gert Wingårdhs flerfalt prisbelönta upplevelsecentrum är en byggnad som nästan fullständigt använder sig av glas i fasad och tak.

Bland många spännande detaljer kan noteras den dubbla glasfasaden in mot regnskogen, där den inre fasaden är ansluten till berget i sågade slitsar. Vidare har fasaden en flexibel infästning mot taket eftersom limträbalkarna i taket medger stora rörelser.

Till översikten

Universeum

Objekt Universeum

Byggår 2000–2001

Stad/ort Göteborg

Byggherre Universeum AB

Arkitekt Wingårds Arkitektkontor AB

Entreprenör Tuve Bygg

Fasader GL Fasad 4060

Glastak GL Glastak 5050

Glas Pilkington Suncool HP Clear, Pilkington HP Brillant 66, Pilkington Optitherm S

Ladda ner