Roxtec

En för sin tid banbrytande fasad i Sverige. Till Roxtec i Karlskrona levererades den första dubbelglasfasaden i landet. Ett nära samarbete med arkitekten i projekteringsskedet och vid uppförandet har resulterat i en byggnad som nu, i form av dubbelglasfasad, får sina efterföljare i bland annat Science Tower i Kista.

Till översikten

Roxtec

Objekt Roxtec

Byggår 2000

Stad/ort Karlskrona

Byggherre Roxtec International AB

Arkitekt Mikael Ried Arkitekt AB

Entreprenör Skanska

Fasader GL Fasad 4050, 4060

Glas Pilkington Optifloat Clear, Pilkington Optitherm, Pilkington Optifloat Green

Ladda ner