Musikhögskolan

Tanken är att skapa en stor grön uteplats, Campusplatsen, mellan Långhuset och Prismahuset med den nya musikhögskolan som fond och skogsdungen som bakgrund.
Musikhögskolan är tänkt att ansluta till den befintliga bebyggelsen och dessutom markera utbyggnadsområdet i öster.

Det faktum att utbyggnads-området ligger på en skogskulle, medan det redan befintliga universitetsområdet breder ut sig på platt mark, innebär att den nya bebyggelsen profileras. Genom att trappa yttertaken har man accentuerat musik-
högskolans terränganpassning ytterligare.
Konsertsalen är den del av byggnaden som ger musikhögskolan dess identitet. De övriga byggnadskropparna är medvetet tillbakahållna för att ge fokus på denna. Konsertsalens ellipsform har placerats i en kvadratisk glaslåda. Stråket till det nya utbyggnadsområdet leder förbi denna volym runt hörnet och blickarna kan genom glasväggen följa stråkets fortsättning längs den mjukt inskrivna träbeklädda ellipsformen.

Till översikten

Musikhögskolan

Objekt Musikhögskola

Byggår 2003–2004

Stad/ort Örebro

Byggherre Akademiska Hus i Linköping

Arkitekt Lund & Valentin i Göteborg

Entreprenör Samordnare Skanska

Fasader GL Fasad 4150

Fönster GL Fönster 1074

Glastak GL Tak 5050

Ladda ner