Mjärdevi

Byggnaden består av två huskroppar – en höghusdel som expanderar genom att fasaderna lutar tolv våningar upp och delas upp i två halvbågar. Den andra delen är en låghusdel som mer har formen av ett landskapselement än ett hus och som bildar fundament till höghuset.

Tillsammans lämnar huskropparna ett avtryck i marken som kan liknas vid ett japanskt tecken, kalligrafi.
Avsikten är att Mjärdevi Center ska markera områdets nya mittpunkt och ge den nya mötesplatsen en tydliga egen identitet. Centrumbyggnadens huskroppar bildar två avgränsade och intima uterum: dels ett entrétorg som öppnar sig mot morgonsolen, dels ett trädgårdsrum som vänder sig mot eftermiddagssolen i skyddat läge. Mellan dem löper entréhallen och bildar tillsammans med den norra entrén från pareringen ett nav i byggnaden. Genom entréhallens glastak ses de höga huskropparna resa sig mot himlen.

Till översikten

Mjärdevi

Objekt Mjärdevi servicecenter

Byggår 2002–2004

Stad/ort Linköping

Byggherre Sankt Kors Fastighets AB

Arkitekt Lund & Valentin i Göteborg AB

Entreprenör NCC

Fasader GL Fasad 4150

Fasadfönster GL Fönster 4074

Dörrar GL Dörr 2074

Ladda ner