Malmö Stadsbiblioteket

Efter en arkitekttävling gällande om- och tillbyggnaden av Malmö Stadsbibliotek vann den erkända danska arkitekten Henning Larsen med sitt bidrag Ljusets Kalender.
Det nya huvudbiblioteket består av tre fristående volymer – den gamla byggnaden, den cylinderformade entrébyggnaden och den nya bilioteksbyggnaden i glas.

Den nya huvudbyggnaden, Ljusets Kalender har en basyta på 33x33 meter och en glashöjd på 17 meter med glasade väggar ut mot Slottsparken. Det är ett av 1990-talets vackraste rum och 1997 fick byggnaden Kasper Salinpriset.
Kasper Salin-priset är ett arkitekturpris som utdelas årligen av Sveriges Arkitekter till ett svenskt byggnadsverk eller grupp av byggnader av hög arkitektonisk klass. Det anses vara det förnämsta priset i sitt slag i Sverige.
Det nya Stadsbiblioteket invigdes den 31 maj 1997 och GlasLindberg projekterade och byggde glasfasaderna.

Till översikten

Malmö Stadsbiblioteket

Objekt Stadsbibliotek

Byggår 1995

Stad/Ort Malmö

Byggherre Stadsfastigheter

Arkitekt Henning Larsen Tegnestue

Entreprenör PEAB

Fasader GL Fasad 4050

Dörrar/Entrépartier GL Dörr 2071

Glas SSG Planitherm