Kvarteret Bilen

Att låta byggnader ändra karaktär och användning innebär alltid stora utmaningar.

I gamla SAAB fabriken skulle den gamla industribyggnaden ersättas av en helglasad kontorsbyggnad. Rent tekniskt innebar det stora utmaningar då glasfasaden inte får vila på marken utan hänger i stommen. Det är med glädje GlasLindberg får vara delaktiga i framväxandet av Malmös ”nya” stadsdel.

Till översikten

Kvarteret Bilen

Objekt Kvarteret Bilen

Byggår 2000–2001

Stad/ort Malmö

Byggherre Diligentia

Arkitekt Fojab Arkitekter AB

Entreprenör PNB Entreprenad AB

Fasader GL Fasad 4050

Glas Pilkington Suncool HP Clear

Ladda ner