Krokslätt

Krokslätts fabriker är ett industriområde med historiska traditioner.

I den ständigt pågående utbyggnaden har nu ytterliggare 6000 kvm tillförts i en byggnad som präglas av öppenhet och glas, hela 70 % av byggnadens fasad består av glas. Målsättningen har varit att skapa en modern byggnad som kontrasterar mot det gamla. Vald lösning med miniglashållare skapar en fasad med ett från utsidan nästan osynligt profilsystem.

Till översikten

Krokslätt

Objekt Krokslätts Fabriker

Byggår 2001

Stad/ort Mölndal

Byggherre Husvärden AB

Arkitekt FNS Arkitekter Göteborg, Pekka Leppänen, Hans Olofsson

Entreprenör Tommy Byggare AB

Fasader GL Fasad 4050, GL Fasad 5050 SG

Glastak GL Glastak 5050

Dörrar GL Dörr 2050, 2074

Glas SGG Cool-Lite SKN 172, SGG Cool-Lite SS 114

Ladda ner