Högskolan

Högskolan i Borås har sin huvudsakliga verksamhet inom kv. Balder som är centralt placerat vid Allégatan, Borås huvudgata.

För nybyggnationen föll valet på kv. Sandgärdet i omedelbar närhet av kv. Balder. Högskolans gamla och nya delar formar sig runt ett nytt stadsrum, Högskoleplatsen, som avslutar Allégatan i norr. Nybyggnationen består av 4 byggnads-kroppar, växelvis i vit puts och rött tegel. En expansion är möjlig för ytterligare 2 volymer.
Entrén till kv. Sandgärdet sker via ett större för högskolan gemensamt rum. Detta utrymme, som är en fortsättning av själva Högskoleplatsen, blir utgångspunkt för ett glasat förbindelsestråk som vetter mot en inre gård och knyter samman de olika volymerna.

Till översikten

Högskolan

Objekt Högkola

Byggår 2003–2004

Stad/ort Borås

Byggherre Akademiska Hus ? i Göteborg AB

Arkitekt Konsortiet Semrén & Månsson Arkitektkontor AB och MA Arkitekter AB

Entreprenör Västbygg AB

Fasader GL Fasad 4150

Fasadfönster GL Fönster 1074 utåtgående

Dörrar GL Dörr 2074

Ladda ner