Hamnparken Kv. Bilen

Byggnaden utgör den senaste delen av en omfattande förnyelse och utveckling av hela kvarteret Bilen 5 i Malmö. Verksamheten inom kvarteret är högteknologiskt inriktad.

Byggnadens volym har anpassats till att visuellt förstärka och komplettera kvarterets huvudbyggnad. Fasaderna mot huvudbyggnaden, mot söder och öster, är därför relativt tunga och putsade, lika huvudbyggnaden, men i något avvikande kulör. Fasaden mot norr, som vänder sig mot den planerade parken och även utgör entréfasad, har getts en lättare och luftigare utformning. Stora delar har beklätts med cederträ, för att möta den kommande parkmiljön. Fasaden mot väster, som vänder sig mot havet, har en maximalt glasad fasad, för att ta tillvara sunds utsikten som inkluderar Öresundsbron.

Till översikten

Hamnparken Kv. Bilen

Objekt Kontor, Hamnparken Kv. Bilen

Byggår 2004

Stad/ort Malmö

Byggherre Teknikportalen i Malmö AB

Arkitekt Eurocon Arkitekter AB

Entreprenör Midroc Construction AB

Fasader GL Fasad 4150 med dekorprofiler 42633,52008

Fönster GL Fönster 1074

Dörrar GL Dörr 2074, brandklass El 30/El 60 och GL Dörr 2060

Ladda ner