Hammarby Sjöstad

Kvarteret ligger i Hammarby Sjöstad mot Hammarby Allé. Alléns stora mått har medfört att fasaden mot denna har getts ett storskaligt motiv med fönsterlösningar som är sammansatt i två- plus tredubbel våningshöjd.

Kvarterets mitt har accentuerats med en centriskt placerad portik och indragna fasadpartier över denna. Mot Styrbordsgränd karaktäriseras fasaden av horisontella fönsterband med inslag av grå klinker samt partier av oljad ek i gatunivå. Gårds- och parkfasader har getts ett friare och mindre formellt uttryck och domineras av balkonger och terrasser.

Till översikten

Hammarby Sjöstad

Objekt Kvarteret Mjältplåten 2

Byggår 2004–05

Stad/ort Stockholm

Byggherre Familjebostäder

Arkitekt Sweco FFNS Arkitekter genom W. Hermansson

Entreprenör SWECO projektledning

Balkongräcke GL Balkongräcke 7000