Delta Park

När Delta Park byggdes var ett av målen att bevara så mycket som möjligt av den ursprungliga naturen i området. Skaltek som här varit byggherre för sin egen anläggning lät bl.a. inhägna delar av omgivning för att undvika skador under byggtiden.

Delta Park är en unik byggnad där öppenhet och kommunikativt flöde mellan produktionsenheten, kontorsdelarna och de gemensamma utrymmena uttrycks på ett nytt sätt. Kontorslandskapet är delvis utvidgat genom glasfasaden och omfattar så även den omgivande naturen.
Öppna, glasade väggar, utan rumsliga eller mentala gränser präglar Delta Park alltifrån entrén i markplanets galleria och monteringshall till det ”Sky Room” som toppar byggnaden.
Kontorsdelen är utformad som en trekant i fyra plan med en ljusgård och generös trappa i mitten. I suterängplanet ligger stimulerande utrymmen för samling och rekreation. Monteringshallen med en takhöjd på ca 7 meter öppnar sig med stora glasytor mot entrén och den sammanlänkade gallerian.

Till översikten

Delta Park

Objekt Delta Park, Kungsängen. Nybyggnation kontor och produktion

Byggår 2002

Stad/ort Kungsängen

Byggherre Skaltek AB

Arkitekt SWECO FFNS Arkitekter, Björn Uhlén

Entreprenör SWECO projektledning

Fasader GL Fasad 4150 (1 500 kvm) GL Brandvägg E30 (100 kvm)

Fönster GL Fönster1074, utåtgående

Ladda ner