Aquamera

Växjö simhall byggdes i början av 1970-talet. Badanläggning har anpassats till dagens krav och kompletterats med familjebad för lek och rekreation samt bassänger och ytor som på ett allsidigt sätt kan användas för rehabilitering och simundervisning.

En av de mer framträdande attraktionerna är de två vattenrutschkanorna. Dessa startar från ett i fasadlivet beläget torn och har båda i det närmaste hela sin sträckning utomhus, formade som ett rör där ovansidan är glasklar och genomskinlig.
De nya byggnadsdelarna har höjdmässigt underordnat det befintliga bassängrummet som även nu får dominera anläggningens uttryck i omgivningen. Detta bassängrum har sin karaktär i de stora glaspartierna ut mot Växjösjön. Men då glaspartierna var tillverkade av trä har de under årens lopp slitits hårt. De har nu ersatts av nya partier med lackerade aluminiumprofiler och energiglas för att bättre stå emot såväl klimatet ute som den fuktiga atmosfären inomhus.

Till översikten

Aquamera

Objekt Badanläggning

Byggår Om- och tillbyggnad 2004

Stad/ort Växjö

Byggherre VÖFAB, Växjö Fastighetsförvaltning AB

Arkitekt PP Arkitekter AB

Entreprenör NCC Construction Sverige AB

Fasader Om- och tillbyggnad: GL Fasad 4150

Dörrar GL Dörr 2074, 2060

Brandpartier El 30, GL Dörr 2074

Ladda ner