Åkern

Glasentreprenaden kännetecknas av de två höga fasaderna samt de två asymmetriska glastaken, projektet ställde mycket höga krav på stativen eftersom det användes stora glas i fasaden i kombination med I- och T-profiler. En utmaning låg i det faktum att en framtida utbyggnad skall vara möjlig inom ramen för bärförmågan av?befintlig fasad och tak.

Till översikten

Åkern

Objekt Åkern

Byggår 2001

Stad/ort Stockholm, Södermalm

Byggherre Skandia

Arkitekt Ulf Gillberg Arkitektkontor AB

Entreprenör NCC

Fasader GL Fasad 4050 med I- och T-profiler

Glastak GL Glastak 5050

Glas Glaverbel Planibel Top

Ladda ner