Gothia Science Park E8

Teknik- och forskningsparken Gothia Science Park har sedan millennieskiftet gjort en anmärkningsvärd tillväxtresa. Från ett företag med endast en anställd till ett 70-tal företag med tillsammans närmare 500 medarbetare.
E8 säkrar fortsatt tillväxt i Gothia Science Park.

I den gemensamma innovationsmiljön som omfattar drygt 20 000 m² sitter förutom företagen dessutom närmare 200 forskare vid Högskolan i Skövde.
Gothia Science Park är en inspirerande miljö för engagerade entreprenörer, företag och forskare.

Startskottet för E8 gick i slutet av september 2012. Under 2013 har fyra hus på totalt drygt 6 000 m² färdigställts. Det innebär kontorsplats för ytterligare 250 medarbetare i parken.

GlasLindberg har bl.a. levererat trapphuspartier samt brandklassade dörrar till detta projekt där färgat glas har använts på olika sätt för att skapa effekter i fasaden samt identitet åt olika entréer.

Till översikten

Gothia Science Park E8

Objekt Gothia Science Park E8

Byggår 2012-2013

Stad/Ort Skövde

Byggherre Kreativa Hus Skövde AB

Arkitekt CH Arkitekter

Entreprenör NCC

Trapphuspartier GL 5050SG

Dörrar GL 2074

Glas 2-glas isolerruta med argon, ett glas solskyddsglas SKN 165
självrengörande. Genomsiktligt färgat glas i olika kulörer.
Glas utfört härdat/laminerat i omfattning för att klara kravet på
personsäkerhet enl BBR.