Svarta Borgen

Svarta Borgen är en kontorsbyggnad som Aspholmen Fastigheter låtit uppföra åt hyresgästen Pool Media. Kontorsbyggnadens utformning och volymer samspelar med tomtens dynamik och dess läge i ett företags tätt område.

Det svarta teglet blir till en stor kontrast mot omgivningen. Teglet har sin historik i de tidigare AGA-fastigheter som låg på tomten.
Byggnaden består av två svarta askar i tegel, som till synes skjutits upp mot entrésidan och avslöjar ett grönskimrande inre i form av en glasfasad.
De två tegelflyglarna omfamnar en luftig och upp-glasad entrédel som
öppnar sig mellan fyra plan. Totalt omfattar byggnaden ca 8000 m2, varav etapp 1, 6000 m2 och etapp 2, 2000 m2 .

Till översikten

Svarta Borgen

Objekt Svarta Borgen

Byggår 2007-2009

Stad/Ort Örebro

Byggherre Aspholmen Fastigheter

Arkitekt SWECO Architects AB

Entreprenör Nybyggarna i Nerike AB,
etapp1 NA Bygg AB, etapp 2

Fasader GL Fasad 4150

Fönster GL Fönster 1074

Dörrar GL Dörr 2074, EI 60

Glas 2-glas isolerruta med argon, utv. Stop Ray Carat och
inv. lamellglas. 2-glas isolerruta med argon, utv. Planibel
Green och inv. lamellglas. Colorbell RAL 6028

Ladda ner