Södertälje Stadshus

Sveriges nyaste stadshus i Södertalje är ett stads- och kulturhus som är öppet för Södertäljeborna, en sammanbyggnad mellan Stadshuset och Telge Forum. Idén med projektet är ett nio våningar högt samlande rum som visuellt och funktionsmässigt knyter samman husets delar.

Förutom de ca 450 anställda inom den kommunala servicen så finns här konferenslokaler, restaurang och Södertälje stadsscen.
Natursten, stål och glas ar de material som används till att ge
byggnaden en stadsmässig utsida. Den utskjutande sessionsalen som används av de som styr kommunen är klädd i granit medan fasaden i norr domineras av glas för att ge ett modernt intryck.
Materialen som har används är valda så att Stadshuset ska kunna åldras med värdighet. Därför spelar glas en stor roll både in- och utvändigt
eftersom det är ett slitstarkt och klassiskt material.

Till översikten

Södertälje Stadshus

Objekt Södertälje Stadshus

Byggår 2008

Stad/Ort Södertälje

Byggherre Telge Fastigheter

Arkitekt BSK Arkitekter

Entreprenör PEAB

Glastak GL Tak 5050

Fasader GL Fasad 4150

Fönster GL Fönster 1074 utåtgående

Glas SSG COOL-LITE SKN 165/178
SSG COOL-LITE SKN 165