Sjöparkens Växthus

Egentligen är det inte bara ett växthus som har byggts i Kumla Sjöpark utan en större byggnad om ca 1 700kvm. Det är ett hus av glas och betong fyllt av ljus och rymd.

Ambitionen var att skapa en byggnad som har miljöanpassad teknik såväl i byggnadens konstruktion som i tekniska lösningar. Genom att till exempel ta vara på solenergi klaras egen elproduktion och med bra val av glasmaterial samt byggnadens utformning i övrigt begränsas löpande driftkostnader.

Byggnaden inrymmer totalt fem mindre växthus. Av de tre mittre växthusen betecknas två som orangerier och det tredje, mittskeppet, har en vinterträdgård. Dessa tre växthus har en inre takhöjd om upp till tio meter.

Utöver växthusen inrymmer byggnaden även en restaurang samt föreningslokaler.

GlasLindberg har levererat glasfasader, glastak samt dörrpartier till detta spännande projekt där en av utmaningarna var att det inte finns någon rät vinkel i glasfasaderna.

Till översikten

Sjöparkens Växthus

Objekt Sjöparkens Växthus

Byggår 2012-2013

Stad/Ort Kumla

Byggherre Kumla Fastighets AB

Arkitekt Per Flodström

Entreprenör Byggtema i Örebro

Fasader GL 4150 samt 5050 SG

Dörrar GL 2074 samt 2050

Glas 2-glas isolerruta med argon, ett glas energiglas med varm kant. Ug=1,0 W/m2K
4 mm härdat enkelglas. Härdat/laminerat i omfattning för att klara kravet på personsäkerhet enl BBR.