Nya Idrottshuset i Örebro

“Kronan är den nya huvudentrén som med ambitiösa snickerier och skulpturala glasformer kopplar ihop gammalt och nytt. Entréglaspartiet presenterar den vandring som besökaren har att göra genom byggnaden för att nå sitt mål.”

Med bl.a. dessa ord beskriver arkitekt Håkan Bjurström sitt nya mästerverk i Örebro.
Idrottshuset invigdes från början år 1946 men i mitten av oktober 2011 togs ett första spadtag för det “Nya Idrottshuset” där den q-märkta äldre delen byggts samman med en helt ny byggnad med hjälp av en, som arkitekten beskriver det, dubbelverkande passepartout – en ljus skiva fri från egna skulpturala anspråk.

Där ljusinsläpp behövts i tillbyggnaden har stora sammanhängande glaspartier använts. Dessa blir därför oerhört betydelsefulla byggnadsdelar i fasaden.

Sockelvåningen med kommersiella lokaler är den mest transparenta delen där de inre rummen blir en del av torgytan utanför. Den vita skivbyggnaden som sammanbinder den gamla byggnaden med den nya bryts upp i vardera ände med hjälp av generösa glaspartier kring trapphusen.

Till översikten

Nya Idrottshuset i Örebro


Objekt Idrottshuset

Byggår 2013

Stad/Ort Örebro

Byggherre Örebroporten Fastigheter AB

Arkitekt Clarus Arkitekter genom Håkan Bjurström

Entreprenör PEAB

Fasader 4150, 5050 SG

Dörrar 2074, 2060 och 2050

Glas 10mm Purodur EW-30