Högskolebiblioteket

År 2005 utsågs Högskolebiblioteket i Gävle till en av femton vinnare i
tävlingen Årets Byggen.

Högskolan är inrymd i gamla regementsbyggnader och det nya
biblioteket som är en nybyggnation ligger mitt på kaserngården. Med sin
runda form och utåtlutande väggar bryter biblioteket de annars strikta
formerna. En glasad gång innehåller utvändiga entréer och förbindelse
med det gamla biblioteket. I cirkelns mitt ligger en rund innergård med
vatten och grönska.

Till översikten

Högskolebiblioteket

Objekt Högskolebibliotek

Byggår 2005-2006

Stad/Ort Gävle

Byggherre Akademiska Hus, Uppsala

Arkitekt Trisén & Aili Arkitekter

Entreprenör PEAB

Fasader/Trapphus GL Fasad 4150

Dörrar GL Dörr 2074

Glas SSG Cool-lite SKN 172 SSG Planiterm Futur