Fören

Fören är Wihlborgs senaste projekt i Malmös mest expansiva stadsdel Västra Hamnen. I Fören dominerar det naturliga ljuset genom stora glasytor både exteriört och interiört.

Byggnadens triangulära form har fått sin geometri av de omkringliggande gatorna samt en vilja att forma ett vackert parkrum. Exteriört har utformningen utgått från idén om att skapa en varierad fasadkomposition. Skalan har brutits ner genom att variera höjd, karaktär och material.
Fören är Green Building certifierad samt klassad enligt det svenska systemet Miljöbyggnad. Byggnaden innehåller totalt 9000 kvadratmeter kontorsyta där bl.a. teknikkonsultföretaget ÅF flyttar in.

GlasLindberg har levererat glasfasader, glastak och brandklassade partier.

Till översikten

Fören

Objekt Fören

Byggår 2011-2013

Stad/Ort Malmö

Byggherre Wihlborgs

Arkitekt Henrik Jais Nielsen & Mats White arkitekter

Entreprenör Peab Sverige AB

Fasader GL 4150

Dörrar GL 2050 och GL 2074

Glas Olika typer av funktionsglas såsom solskyddsglas, energiglas, emaljerat fasadglas samt brandglas E30, EI60