Brinkåsen

Brinkåsen är NU-sjukvårdens nya anläggning för psykiatri med 84 platser inom rättspykiatri och allmän psykiatri. Det är också ett koncept som svarar mot utvecklingen av framtidens rättspsykiatriska verksamhet lokalt, regionalt och nationellt.
Anläggningen, belägen ca 5 km sydost om Vänersborg vid Restad Gård, stod färdig att tas i bruk år 2011.

Det man framför allt har velat undvika är att anläggningen ska upplevas som en anstalt. Genom att binda samman de 14 huskropparna i en cirkelformation, med en park i mitten och öppna ytor, glasväggar och god översikt inomhus, har patienterna en ständig kontakt med naturen. Dessutom slipper man murar och staket eftersom husen i sig utgör en naturlig barriär.

Anläggningen innefattar bland annat gemensamma utrymmen, bostäder för patienterna, besöksrum och, inte minst, ett atrium där patienterna kan vistas.
På anläggningen finns också ett aktivitetshus med till exempel träningsmöjligheter, rum för musik- och hantverksutövande och ett kafé.

GlasLindberg har på totalentreprenad levererat dörrar, fönster, fasader och tak i glas och aluminium alt. stål.

Till översikten

Brinkåsen

Objekt Brinkåsen

Byggår 2008-2011

Stad/Ort Vänersborg

Byggherre Västfastigheter

Arkitekt Frenning & Sjögren samt Algren & Bruun

Entreprenör Peab

Fasader GL 4150 SG, 5050 SG

Dörrar GL 2050, 2074