Aluminiumfönster GL 1074

Aluminiumfönster GL 1074 Skottskydd har testats för att uppfylla kraven i klasserna C1, C2 och C3. Fönstret utföres som inåtgående eller fast.

Till översikten

Aluminiumfönster GL 1074

Klassning av skottsäkra glas görs enligt Svensk standard SS 22 44 29. Denna standard används även för klassning av aluminiumkonstruktioner.