Aluminiumdörr GL 2074

Aluminiumdörr GL 2074 Skottskydd är en glasad dörr som testats för att uppfylla kraven i klasserna C1, C2 och C3.
Dörrarna kan utföras som utåtgående med smalprofil. Kombination av glas och fyllningar i dörrpartiet kan utföras enligt önskemål.

Till översikten

Aluminiumdörr GL 2074

Klassning av skottsäkra glas görs enligt Svensk standard SS 22 44 29. Denna standard används även för klassning av aluminiumkonstruktioner.