Aluminiumdörr GL 2060

Aluminiumdörr GL 2060 Skottskydd är en glasad dörr som testats för att uppfylla kraven i klasserna C1, C2, C3 och C4.
Dörrarna kan utföras som inåt eller utåtgående och med smal- eller modulprofil. (Modulprofil ej i klass C4). Kombination av glas och fyllningar i dörrpartiet kan utföras enligt önskemål.

Till översikten

Aluminiumdörr GL 2060

Klassning av skottsäkra glas görs enligt Svensk standard SS 22 44 29. Denna standard används även för klassning av aluminiumkonstruktioner.