Aluminiumdörr GL 2074

Aluminiumdörr GL 2074 Inbrottsskydd är en inbrottsskyddande dörr som ser lika elegant ut som en vanlig dörr.

Den skiljer sig från vår standar dörr genom att den kompletteras med glas, lås och fyllningar som klarar kraven på inbrottsskyddet för respektive klass. Dörrarna kan utföras som inåt- eller utåtgående och med smal- eller modulprofil. Kombination av glas och fyllningar i dörrpartiet kan utföras enligt önskemål.

Till översikten

Aluminiumdörr GL 2074

Klassning av inbrottsskyddande dörrar görs enligt Svensk standard SS 81 73 45.