Glastak GL 5050

Glastak GL 5050 är vårt universaltak och uppfyller högt ställda krav på funktion och säkerhet. Taket kan fås i ett flertal varianter som pulpettak, sadetak, pyramider, kupoler och bågtak. Det kan enkelt anslutas till Glasfasad GL 4150. Statiskt kan taken byggas med stora spännvidder.

Glastak GL 5050 är uppbyggt med 2-stegstätning för tryckutjämning.
Den yttre tätningen är vattenavvisande. Den inre tätningen tar upp tryck-skillnaden mellan ute och inne och är luft-, vatten- och ångtätande.
Alla stomprofiler är 50 mm breda med varierande djup och försedda med
längsgående isolator som ger ett bra U-värde. Yttre glashållare är endast 7
mm höga för att ge god vattenavrinning. Glashållarna kan kompletteras med
fasadetäcklock men kräver då större taklutning.
Ytbehandling är anodisering eller pulverlackering. Glasning med 2-glas isolerruta,
inre glaset lamell och yttre härdat.
Glastak GL 5050 kan kompletteras med öppningsbara luckor för komfort- och
brandventilation. Luckorna kan förses med öppningsmotorer och olika system
för styrning.

Glastak GL 5050 är certifierat med P-märkningsrätt av SP Sveriges Provnings-
och Forskningsinstitut.

Till översikten

Glastak GL 5050

Standard

  • Glashållare 7mm

Tillval

  • Täcklock fasat
Ladda ner