Glasfasad GL 5050SG

Glasfasad GL 5050 System Glazing är ett fasadsystem som bygger på profiler och funktioner från vårt glastakssystem Glastak GL 5050.
Det är uppbyggt med 2-stegs tätning för tryckutjämning.

Den yttre tätningen är vatten avvisande, ventilations- och dräneringskanaler är tryckutjämnande och den inre tätningen är luft-, vatten- och ångtätande. Den inre tätningen tar även upp tryckskillnaden mellan ute och inne.
Glasfasad GL 5050 SG har 50 mm breda stomprofiler med varierande djup upp till 140 mm. Den från utsidan synliga profilen är endast 32 mm bred och är både en dekor- och glashållarprofil. Den monteras med försänkt eller dold skruvinfästning. Glasfals för 2-glas isolerruta. Ytbehandlingar är anodisering eller pulverlackering med möjlighet till olika utföranden och färger på in- och utsida.
Glasfasad GL 5050 SG kan kompletteras med öppningsbara enheter med olika funktioner och design ur vårt fönster- och dörrprogram.

Glasfasad GL 5050 SG är certifierad med P-märkningsrätt av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.

Till översikten

Glasfasad GL 5050SG

Standard

  • Dekorprofil Opima, trapetsformad med fösänkt skruv

Tillval

  • Dekorprofil Opima, rektangulär med försänkt skruv
  • Dekorprofil Opima, trapetsformad med dold skruv