Glasfasad GL 4150

Glasfasad GL 4150 har ett av marknadens bästa U-värden för 
glasfasader. Samtliga stomprofiler är 50mm breda och djupet varierar 
mellan 35 och 180 mm beroende på dimensionerande laster. 
Hålprofiler är standard men även stålliknande I- och T-profiler kan 
erhållas. Ytterprofilerna kan väljas i olika designutföranden.

Glasfasad GL 4150 kan utföras som curtain walling eller utfackningselement och lämpar sig till såväl större glasfasader som butiksfasader, trapphus, idrotts-hallar och industri-lokaler. Glasning sker normalt med 2-glas isolerruta och det finns olika bröstnings-utföranden med U-värden ner till 0,17 W/m2 K.
Ytbehandlingar är anodisering eller pulverlackering med möjlighet till olika utföranden och färger på in- och utsida.
Solskydd 4550 kan på ett elegant sätt anslutas till fasaderna. Det finns med tre olika lamelltyper som ger möjlighet att välja form och funktion.
Fasad GL 4150 finns även i structural glazing-utförande med tilläggsbeteckningen SSG, som står för Structural Sealant Glazing. Systemet bygger på 2-glas isolerrutor med
varm kant och en nyutvecklad monteringsprofil för mekanisk infästning. Yttre tätning mellan glasenheterna utförs som standard med en svart silikonfog, vilket ger fasaden
en slät yta.

Glasfasad GL 4150 är certifierad med P-märkningsrätt av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.

Glasfasad GL 4150 finns med följande tilläggsfunktioner:

Brandklass E30, EI15, EI30

Till översikten

Glasfasad GL 4150

Standard

  • Rektangulär hålprofil, 35-180 mm
  • Täcklock 18.5 mm

Tillval

  • I- och T-profiler
  • Högisolerat utförande SX
  • Täcklock Expressive, Add
  • Brandklass E30, EI 15, EI 30