Glasfasad GL 4150 EF/ 4150 EF SX

Vårt nya system GL 4150 EF är framtaget för prefabricering av fasadelement. Lösningen är idealisk för trånga och komplexa byggplatser då ingen plats för uppställning av material krävs. Elementen kan oftast lyftas direkt från transportbilen för ett rationellt och smidigt montage. Färdig vägg direkt vid montaget!

Glasfasad GL 4150 EF är mycket välisolerad och finns i utförande med standardisolering 4150 EF och extraisolerad 4150 EF SX. Systemet består av aluminiumprofiler med bredden 70 mm vid elementskarv och 50 mm vid spröjsar. Glasningslisterna är fasade för vattenavrinning.

Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. Mellan elementen finns en effektiv 3-stegs tätning av gummilister som minskar behovet av butyltätning och därmed förenklar installationen betydligt. Traditionella mineralullsfyllningar alternativt VakuPanel med U-värden ner till 0,17 W/m2K.

Fals för 2- och 3-glas isolerrutor medger glastjocklek för 4150 EF: 27- 48 mm och för 4150 EF SX 33-56 mm. Profilerna är utformade för att ge stabilitet mot dimensionerande laster och sammanfogas med dolda förband. Systemet kan kompletteras med öppningsbara enheter.

Till översikten

Glasfasad GL 4150 EF/ 4150 EF SX

Välisolerade profiler i två utföranden

Stomprofiler

  • Profildjup 120 alt. 140 mm och profilbredd elementskarv 70 mm

Fönster

  • Flera fönstersystem kan enkelt anslutas

Dörrar

  • Slag- och skjutdörrar kan enkelt anslutas