Aluminiumdörr GL 2074/Glasparti GL 3074 E30, EI15, EI30

Glasade dörr- väggpartier med stomme av isolerade aluminiumprofiler med profildjup 74 mm och 106 mm. Brandkonstruktionerna skall utföras med i byggsystemet godkända brandglas eller fyllningar.

Dörrar kan utföras med dörrbladsprofiler för alla typer av lås och med max dörrbladsstorlekar 1220 × 2240 mm. Vid dubbeldörrar är max bredd utvändigt dörrblad 2100 mm.
Trösklar finns i olika utföranden, men dörrarna kan monteras utan tröskel med 10 mm springa i underkant. Glasade väggpartier kan utföras utan begränsningar i längd och med max höjd 3000 mm. Stomprofilerna finns i bredder från 105 mm upp till 240 mm. För vertikal skarvning finns även stomprofiler i utförande som delningsprofiler,

Typgodkännandebevis 144501

Till översikten

Aluminiumdörr GL 2074/Glasparti GL 3074 E30, EI15, EI30

För mer information om brandskydd, brandklasser, föreskrifter och allmänna råd se BBR Kap:5.