Aluminiumdörr GL 2060 E30, EI15, A30, EI30

Glasade dörrar med stomme av oisolerade aluminiumprofiler med profildjup 60 mm.
Brandkonstruktionerna skall utföras med i byggsystemet godkända brandglas eller fyllningar.

Dörrarna utförs med dörrbladsprofiler för smalprofillås och med max dörrbladsstorlekar 1285 × 2240 mm. Vid dubbeldörrar är max bredd utvändigt dörrblad 2100 mm.
Trösklar finns i olika utföranden, men dörrarna kan monteras utan tröskel med 10 mm springa i underkant. I utförande med horisontell spröjs uppfylls kraven på avskiljande i brandklasserna E30, EI15 och A30. Tillsammans med ett skyddsavstånd på 1,0 m klarar dörr med spröjs även brandklass EI30. I helglasat utförande utan spröjs klarar dörren brandavskiljning i klass EI30.

Typgodkännandebevis 1199 / 94

Till översikten

Aluminiumdörr GL 2060 E30, EI15, A30, EI30

För mer information om brandskydd, brandklasser, föreskrifter och allmänna råd se BBR Kap:5.