Aluminiumdörr GL 2050/Glasparti GL 3050 E30

Glasade dörr- väggpartier med stomme av oisolerade aluminiumprofiler med profildjup 50 mm. Brandkonstruktionerna skall utföras med i byggsystemet godkända brandglas eller fyllningar.

Dörrar kan utföras med dörrbladsprofiler för alla typer av lås och med max dörrbladsstorlekar 1285 × 2140 mm. Vid dubbeldörrar är max bredd utvändigt dörrblad 2100 mm.
Trösklar finns i olika utföranden, men dörrarna kan monteras utan tröskel med 10 mm springa i underkant.
Glasade väggpartier kan utföras i max längd 10000 mm och max höjd 2200 mm. Stomprofilerna finns i bredder från 74 mm upp till 172 mm. För vertikal skarvning finns även stomprofiler i utförande som delningsprofiler.

Typgodkännandebevis 1199 / 94

Till översikten

Aluminiumdörr GL 2050/Glasparti GL 3050 E30

För mer information om brandskydd, brandklasser, föreskrifter och allmänna råd se BBR Kap:5.