Brandskydd

Våra brandprodukter är testade och verifierade genom P-märkning. För fullgod funktion är det viktigt att montaget sker på ett korrekt sätt avseende anslutningar, ställplats, drevning, infästningar och fogning. Vid projektering är det viktigt att kontrollera varje produkts måttbegränsningar då det gäller bredd, höjd och spröjsindelning.

Brandskydd

 • Aluminiumdörr GL 2050/Glasparti GL 3050 E30

  Glasade dörr- väggpartier med stomme av oisolerade aluminiumprofiler med profildjup 50 mm. Brandkonstruktionerna skall utföras med i byggsystemet godkända brandglas eller fyllningar.

  Fullständig beskrivning
 • Aluminiumdörr GL 2060/Glasparti GL 3050 E30

  Glasade dörr- väggpartier med stomme av oisolerade aluminiumprofiler med profildjup 60 mm på dörrbladsprofil. Brandkonstruktionerna skall utföras med i byggsystemet godkända brandglas eller fyllningar.

  Fullständig beskrivning
 • Aluminiumdörr GL 2060 E30, EI15, A30, EI30

  Glasade dörrar med stomme av oisolerade aluminiumprofiler med profildjup 60 mm.
  Brandkonstruktionerna skall utföras med i byggsystemet godkända brandglas eller fyllningar.

  Fullständig beskrivning
 • Aluminiumdörr GL 2074/Glasparti GL 3074 E30, EI15, EI30

  Glasade dörr- väggpartier med stomme av isolerade aluminiumprofiler med profildjup 74 mm och 106 mm. Brandkonstruktionerna skall utföras med i byggsystemet godkända brandglas eller fyllningar.

  Fullständig beskrivning
 • Aluminiumdörr GL 2074/Glasparti GL 3074 EI60

  Glasade dörr- väggpartier med stomme av isolerade aluminiumprofiler med profildjup 74 mm och 106 mm. Brandkonstruktionerna skall utföras med i byggsystemet godkända brandglas eller fyllningar.

  Fullständig beskrivning
 • Glasfasad GL 4150 E30, EI15, EI30

  Glasade fasader med invändiga stomprofiler av aluminium med profilbredd 50 mm. Profildjup väljs med hänsyn till spännvidd och vindbelastningar. På utsida skruvas glashållare till stomprofiler, samt förses med dekorprofiler.

  Fullständig beskrivning