Aluminiumfönster GL1074 lättvägg

Aluminiumfönster GL 1074 lättvägg är ett isolerat fönster med ett profildjup på 74 mm och är uppbyggt med glasfiberarmerade polyamidlister på 30 mm.

Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion optimerar isoleringen i profilerna. Karmprofilen är anpassad för rationellt montage i lättväggskonstruktioner av plåt och isolering. Insidan kompletteras med ett foder av specialanpassad aluminiumprofil för alternativa väggtjocklekar. Fönsterbågar och spröjsprofiler finns i flera bredder.

Till översikten

Aluminiumfönster GL1074 lättvägg