Aluminiumfönster GL 1086

Vårt bästa fönster 1086 klarar de högsta klasserna på luft- och regntäthet och har U-värde ner till 0,88 W/m2K* i öppningsbart utförande.

Fönster 1086 grundar sig på en beprövad och stabil konstruktion med 86 mm djupa profiler. Dessa är grundisolerade med 42 mm glasfiberarmerade polyamidlister.
För optimal energiprestanda används Fönster 1086 SX med isolerstavar Sapa Thermo N9 i profilerna. Fals för glas 20-56 (64) mm. Fönster kan enkelt anslutas till glasparti 3086.
Fönstren i Thermo 86-systemet kan utformas som fasta, öppningsbara inåtgående eller undersidohängda. Finns med dolda gångjärn. Fast fönster och Glasparti benämns 3086.

 • Utföranden. Som singelfönster och som parti i kombination med öppningsbart och fast fönster.
 • Beslag. Sido- eller undersidohängt.
 • Gångjärn. Dolt eller synligt.
 • Lufttäthet. Klass 4 enl. EN 12207.
 • Regntäthet. Klass 9A enl. EN 12208.
 • U-värde. Ner till 0,9 W/m²K (SX, öppningsbart, Ug=0,5 W/m²K, storlek 1230x1480 mm)
 • Ljudisolering. Upp till Rw 45 dB.


*Gäller för mått 1230 × 1480 mm och med glas Ug0,5 W/m2K

Till översikten

Aluminiumfönster GL 1086

Standard

 • Sidounderhängt beslag
 • 2-glas isolerruta, U-värde 1,1 W/m2 K

Tillval

 • Låsbart handtag
 • Fix beslag
 • Barnsäkring
 • Alternativa glasfunktioner