Miljö

GlasLindberg är miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 14001:2004 vad gäller tillverkning, försäljning och installation av dörrar, fönster, fasader och tak i glas och aluminium.

Miljövänlig produktion och användning tillsammans med återvinning är en ledstjärna och ett konkurrensmedel för GlasLindberg.
Vi hushåller med energi och råvaror i verksamheten samt strävar efter ett minimum av spill och destruktion.

Miljöförbättrande åtgärder uppmuntras och genomförs kontinuerligt. GlasLindberg ska vara en ledande och stark miljökraft inom glasbranschen.


Miljöcertifikat

Miljöpolicy