kvalitet

GlasLindberg har lång erfarenhet av fasadtillverkning och tillämpar ett kvalitetssystem som är godkänt av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Kvalitetssystemet reglerar såväl arbetsrutiner som produktkvalitet, varför våra produkter och montage är märkta med kvalitetssymbolen P-märket.

Väsentligt är att tillverkningen är integrerad i vår entreprenadverksamhet. Det säkerställer kvaliteten när vi tar totalansvar för glasentreprenader.


P-certifikat