Visionen om det glasade rummet

Glas är och har i flera decennier varit det byggmaterial som står för modernitet, framtid och visioner – det går aldrig ur tiden.
Som Sveriges ledande leverantör av byggprodukter i glas och metall vill vi förvalta den visionen. Våra drivkrafter är engagemang för alla uppdrag – stora som små – och våra medarbetares kompetens och skaparkraft.

Välkommen till GlasLindberg!

Aktuellt

Glaslindbergs Designfönster

GlasLindberg släpper under 2017 ett helt nytt fönster uppbyggt enligt blockfönster-principen med dold båge sett från utsidan.

Mer information släpps löpande under PRODUKTER