Visionen om det glasade rummet

Glas är och har i flera decennier varit det byggmaterial som står för modernitet, framtid och visioner – det går aldrig ur tiden.
Som Sveriges ledande leverantör av byggprodukter i glas och metall vill vi förvalta den visionen. Våra drivkrafter är engagemang för alla uppdrag – stora som små – och våra medarbetares kompetens och skaparkraft.

Välkommen till GlasLindberg!

Aktuellt

PRODUKTNYHET!

GlasLindberg släpper under 2017 ett helt nytt fönster uppbyggt enligt blockfönster-principen med dold båge sett från utsidan. Synlig profilbredd är endast 36 mm vilket ger stor glasandel och en estetiskt tilltalande lösning både för nybyggnation och ROT.

Läs mer om Designfönstret under fliken Produkter där mer information släpps löpande.